Wszystko można prościej!

Ostatnio pisałam o roli świadomości  w procesie uczenia się. Dziś pokażę Wam przykład, który często przewija się na zajęciach, które prowadzę. Wielokrotnie sposób podania informacji nie trafia do nas, ponieważ nie pokrywa się z naszymi modelami absorpcji. A zazwyczaj trzeba bardzo niewiele, by niezrozumiałe i zagmatwane przedstawić w sposób prosty i oczywisty.

Wspominałam, że świadomość tego co się uczymy, tego, co się kryje "pod" jest bardzo ważna. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przeanalizować informacje sami i naszej świadomości potrzebna jest pomoc. Często męczymy się w jakimś pojęciem, nie możemy zrozumieć, a w rezultacie też zapamiętać istoty jakiejś kwestii. Nie jesteśmy w stanie świadomie objąć danej idei. I czasem wystarczy, że ktoś pokaże nam inny punkt widzenia, ubierze w inne słowa, opisze metaforą i wszystko staje się jasne. Nasza świadomość od razu łapie sens i znaczenie zostaje trwale zapisane w pamięci. Z tego powodu dobrze mieć nauczyciela, który podziela naszą rzeczywistość (więcej informacji najdziecie tu) i czasem, znając Wasz styl uczenia się, dobrze dobierze takie środki wyrazu, które trafią do Waszej świadomości.

Spójrzcie na poniższą grafikę, obrazującą użycie konstrukcji przyszłych wyrażających prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś w języku angielskim. Być może dla części z Was ten podział będzie oczywisty - to świetnie, znaczy to, że w Waszym procesie nauki dobrze trafiono do Waszej świadomości. Ja jednak bardzo często przedstawiając ten diagram spotykam się ze zdziwieniem, że te kwestie można tak prosto i logicznie przekazać i że nikt tego nigdy w ten sposób nie pokazywał. A to przecież takie oczywiste! Gdy raz świadomie zrozumiemy jak to działa i co oznacza, dużo prościej będzie nam zapamiętać i dalej używać tych struktur!


Future probability

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Wpisując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu opublikowania go.